Östra vallgatan blir bättre/klar

Östra vallgatan blir bättre/klar

Kommunen börjar på måndag den sista biten för att göra Östra Vallgatan vettig. Delen utmed kyrkogården mellan Kyrkogatan och Torggatan (Kvantum) har fram till nu varit kvar i gamla utseendet med bilparkeringar och ingen separat cykelbana. Utöver att trafiksituationen kommer att bli bättre och binda ihop cykelstråken på Träslövsvägen, Torggatan och Östra vallgatan så kommer det bli mycket trevligare att överhuvudtaget vara på vägavsnittet med nya planteringar och justering av belysningen. Slutresultatet kommer att se ut ungefär som den del som färdigställdes tidigare mellan Norra vallgatan och Borgmästaregatan. Under byggtiden kan vi väl räkna med begränsad framkomlighet men sen så.