Svåra korsningar som blivit sämre

Det är ingen hemlighet att det är svårt att cykla helt säkert i Varberg. Cykelbanor som slutar i tomma intet eller svänger märkligt. För att inte glömma östra långgatan som är tänkt som huvudsakligt stråk genom staden. Vid varje korsning gäller dock högerregeln istället för att ge cykel företräde.

Hur som helst har den sedan tidigare knepiga och svåra korsningen Snidaregatan/Östra Vallgatan (färd mot väster) blivit lite svårare för cyklister. Hamn och gatuförvaltningen bygger om Västra Vallgatan och har skyltat om biltrafiken runt stadskärnan (gång- och cykeltrafik påverkas minimalt). I den här omskyltningen ingår stora orangea skyltar på betongfundament. Dessa är placerade på fel sätt. Istället för i vägbanan där de hör hemma står de på cykelbanan på bland annat Snidaregatan. Så passage mellan cykelbanorna i korsningen är nu så trång att möten blir svåra utan att inkräkta på utrymmet avsett för gångtrafik. Bakläxa!