Cykel först!

Cykel först!

I kvällens kommunfullmäktige finns ytterligare en av kommunens övergripande strategier med. Många av dessa bygger på varandra och mynnar tillbaka till visionen om Västkustens kreativa mittpunkt och hållbarhetsdokumentet Varberg visar vägen. På bordet för ledamöterna ligger ikväll trafikstrategi 2030, den kommer i sin tur att bilda bas och norm för den kommande cykelplanen och utgöra en tydlig riktning för planerandet och byggandet i Varberg framöver.

För att komma till det göttigaste behöver vi hoppa en bra bit in i dokumentet dock, i stycket om innerstaden står det svart på vitt att bilen inte ska vara norm. Det står vidare att cykel är det topprioriterade transportslaget följt av kollektivtrafik. Men även på andra platser i trafikstrategin anges en mycket tydlig satsning på cyklingen. Så väl grundinfrastruktur som attraktiva målpunkter nämns. Hela trafikstrategin är helt enkelt ett riktigt fint cykeldokument som kommer kunna användas i de politiska processerna snart.

Ikväll från 18:30 är det debatt och beslut, i framtiden ska det omsättas till verklighet och utvärderas. Häng med!